Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Pawłowski Ryszard

Ryszard Jerzy Pawłowski

ur. w 1946 roku w m. Paderborn
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 15/2013
Biogram
Był członkiem NSZZ „Solidarność” w PKP Wagonownia w Nowym Sączu. 13 grudnia 1981 r. został internowany i osadzony w Ośrodku Odosobnienia w Załężu, gdzie przebywał do 10 lutego 1982 r. W trakcie uwięzienia zorganizował głodówkę w proteście przeciwko niemożności widzenia się z bratem Henrykiem, który również został tam osadzony. W grudniu 1983 r. wraz z innymi działaczami zdelegalizowanego NSZZ „Solidarność” zorganizowali spotkanie z działaczami francuskich związków zawodowych, przebywającymi na terenie Nowego Sącza. W czasie spotkania przekazali informację o ówczesnej sytuacji osób internowanych, nastrojach społeczeństwa, zaopatrzeniu sklepów czy poziomie cen podstawowych produktów. Już podczas internowania Ryszard Pawłowski powziął wraz z kolegami decyzję o wznowieniu działalności NSZZ „Solidarność”. Od 1982 r. przechowywał ulotki i literaturę bezdebitową, a następnie przekazywał je do rozprowadzenia kolejnym osobom. Działalność prowadził do czasu zatrzymania go przez funkcjonariuszy WUSW w Nowym Sączu w dniu 6 marca 1984 r. Rozpoczęte w dniu 31 maja 1984 r. śledztwo w sprawie kolportażu materiałów bezdebitowych na terenie Nowego Sącza zostało umorzone na podstawie ustawy o amnestii z dnia 21 lipca tegoż roku. Został zwolniony z aresztu na mocy postanowienia o uchyleniu środka zapobiegawczego w dniu 31 lipca 1984 r. W czasie pobytu w areszcie został zwolniony z pracy w PKP (w czerwcu 1984 r.). Uczestniczył w mszach świętych w intencji Ojczyzny sprawowanych w kościele „kolejowym” w Nowym Sączu w latach 1987-1988.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej