Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Koliński Andrzej
Andrzej Kazimierz Koliński
ur. w 1960 roku w m. Nowe Polaszki
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 361/2015

Biogram

Andrzej Koliński uczestniczył od 15 do 16 grudnia 1981 r. w strajku, który był prowadzony w Stoczni Gdańskiej. Po pacyfikacji zakładu 16 grudnia, został zatrzymany i przewieziony do Starogardu Gdańskiego. 19 grudnia 1981 r. Kolegium ds. Wykroczeń przy Naczelniku Miasta Starogard Gdański wymierzyło mu karę 3 miesięcy aresztu, osadzając w Zakładzie Karnym w Starogardzie Gdańskim. Po wniesieniu rewizji i kolejnej rozprawie Sąd Rejonowy w Starogardzie Gdańskim 31 grudnia 1981 r. skazał go na 2 miesiące aresztu. 6 stycznia 1982 r. Sąd Wojewódzki w Gdańsku uchylił wyrok i sprawę skierował do ponownego rozpatrzenia w innym składzie sędziowskim. 16 stycznia 1982 r. Sąd Rejonowy w Starogardzie Gdańskim zawyrokował karę 1 miesiąca aresztu. Andrzeja Kolińskiego zwolniono z Zakładu Karnego 17 stycznia 1982 r. 

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN