Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Bogdan Wstawski
ur. w 1953 roku w m. Koszalin
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 41/2013

Biogram

Został powołany 5 listopada 1982 r. na ćwiczenia wojskowe do JW nr 1636 w Chełmnie. Rozkazem nr 228 z 10 listopada 1982 r. został przydzielony do 7 kompanii pontonowej. W dniu 3 lutego 1983 r., po odbyciu ćwiczeń, został skreślony z ewidencji. Szkolenie wojskowe rezerwistów w powyższej jednostce nie miało nic wspólnego z realizacją zadań związanych z obronnością kraju, lub podnoszeniem umiejętności żołnierskich, a służyło jedynie w walce z opozycją i było dotkliwą represją polityczną wobec powołanych, nie miało również oparcia w obowiązującym wówczas porządku prawnym.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN