Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Jan Krzysztof Gonczarewicz

ur. w 1956 roku w m. Gorzów Wielkopolski
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 603/2019
Biogram
Pan Jan Gonczarewicz współpracę z Konfederacją Polski Niepodległej przy KWK „Morcinek” nawiązał w 1987 r. Podczas strajku w KWK „Morcinek” w Kaczycach w dniach 17-24 VIII 1988 r. pełnił warty na terenie kopalni, kontrolował  również sytuację w kopalni pod względem bezpieczeństwa. Na terenie kopalni „Morcinek” przebywał do dnia pacyfikacji, następnie wraz z „Grupą Morcinek” przeszedł na teren kopalni „Jastrzębie” i przebywał tam do upadku strajku, tj. do 28 VIII 1988 r. 
Zwolniony z pracy i przyjęty na nowych warunkach. 
Ponownie wziął udział w strajkach w styczniu i sierpniu 1989 r. W latach 1987-89 kolportował ulotki i prasę bezdebitową pt. „Szerszeń”, „Tygodnik Mazowsze”, „RIS”, brał udział w proteście przeciwko zwolnieniu z pracy górników.
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków