Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Posyniak Leszek

Leszek Adam Posyniak

ur. w 1953 roku w m. Sulechów
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 219/2021
Biogram
Funkcjonariusz Milicji Obywatelskiej, pełniący służbę w kompanii patrolowej Komendy Dzielnicowej MO w Krakowie – Nowej Hucie. W 1981 r. zaangażowany się w tworzenie niezależnego od władz Związku Zawodowego Funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej, w związku z czym w dniu 30 czerwca 1981 r. zwolniony ze służby. 
Przywrócony do służby począwszy od dnia 1 stycznia 1990 r. na podstawie przypisów ustawy z 24 maja 1989 r. o przywróceniu praw pracowniczych osobom pozbawionym zatrudnienia za działalność związkową, samorządową, przekonania polityczne i religijne,  kontynuując ją następnie w strukturach Policji.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej