Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Wiernicki Zdzisław
Zdzisław Wiernicki
ur. w 1955 roku w m. Rzepin
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 48/2012

Biogram

Od 1982 r. był członkiem Regionalnej Komisji Wykonawczej NSZZ „Solidarność” w Gorzowie Wielkopolskim. Zajmował się kolportowaniem wydawanego przez RKW podziemnego biuletynu „Feniks”. Był rozpracowywany przez Służbę Bezpieczeństwa w latach 1986-1989. 

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN