Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Zenon Babiarz

ur. w 1952 roku w m. Wrocław
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 393/2023
Biogram
Pan Zenon Babiarz w pierwszej połowie lat osiemdziesiątych XX w. był pracownikiem Zakładów Techniki Biurowej we Wrocławiu, gdzie został członkiem Komisji Zakładowej Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”. 
W związku z tą aktywnością internowano go 24 kwietnia 1982 r. na podstawie dekretu o stanie wojennym, pod zarzutem prowadzenia działalności naruszającej obowiązujący porządek prawny. Umieszczono go w ośrodku odosobnienia w Nysie, gdzie przebywał do 14 lipca 1982 r. Internowano go ponownie 5 listopada 1982 r. w Wojskowym Obozie Specjalnym w Gorzowie Wielkopolskim. Szkolenie rezerwistów w tej jednostce nie miało nic wspólnego z umacnianiem obronności kraju ani z podnoszeniem żołnierskich umiejętności, a służyło jedynie walce przeciw antykomunistycznej opozycji, będąc dotkliwą represją polityczną wobec powołanych na ćwiczenia.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • publikacji:
    • Inteligentna forma internowania. Ćwiczenia i powołania do Ludowego Wojska Polskiego jako forma represji po 13 grudnia 1981 r., red. Grzegorz Majchrzak, Warszawa 2016.