Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Aleksander Marian Wiśniewski

ur. w 1942 roku w m. Bydgoszcz
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 319/2019
Biogram
Aleksander Wiśniewski był pracownikiem Polskich Kolei Państwowych w Bydgoszczy. 
W 1985 r. wstąpił do podziemnej Międzyzakładowej Komisji NSZZ „Solidarność” i rozpoczął działalność opozycyjną. Uczestniczył w protestach i manifestacjach, które odbywały się w Bydgoszczy i Gdańsku. Dostarczał materiały, w tym znaczne ilości papieru do drukowania nielegalnego pisma „Być sobą”, w którym sam publikował artykuły pod przybranym pseudonimem „Lewi”/„Levi”. Kolportował w miejscu pracy oraz na terenie Bydgoszczy wydawnictwa związkowe, prasę i ulotki oraz udostępniał aż do roku 1989 swoje mieszkanie w celach spotkań konspiracyjnych, a także na potrzeby Duszpasterstwa Ludzi Pracy. Od 1986 r. prowadził nielegalne spotkania działaczy na terenie parafii św. Józefa Rzemieślnika w Bydgoszczy. Przechowywał środki finansowe na pomoc osobom uwięzionym i ich rodzinom, pochodzące z darowizn oraz sprzedaży drobnych rzeczy w czasie manifestacji patriotycznych, organizowanych między innymi w Częstochowie.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • oświadczeń świadków