Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Mieczkowski Ireneusz

Ireneusz Mieczkowski

ur. w 1948 roku w m. Kolno
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 13/2012
Biogram
Był aktywnym działaczem NSZZ „Solidarność” w Łomży. Pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Zarządu Oddziału NSZZ „Solidarność” w Łomży. Został internowany 13 grudnia 1981 r. Przebywał w Ośrodku Odosobnienia w Białymstoku, a od 5 stycznia do 26 lutego 1982 r. w Ośrodku Odosobnienia w Suwałkach. Ośrodek odosobnienia opuścił 27 lutego 1982 r. Po zwolnieniu z internowania do 1988 r. pozostawał w zainteresowaniu Służby Bezpieczeństwa.

Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej