Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Mieczkowski Ireneusz
Ireneusz Mieczkowski
ur. w 1948 roku w m. Kolno
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 13/2012

Biogram

Był aktywnym działaczem NSZZ „Solidarność” w Łomży. Pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Zarządu Oddziału NSZZ „Solidarność” w Łomży. Został internowany 13 grudnia 1981 r. Przebywał w Ośrodku Odosobnienia w Białymstoku, a od 5 stycznia do 26 lutego 1982 r. w Ośrodku Odosobnienia w Suwałkach. Ośrodek odosobnienia opuścił 27 lutego 1982 r. Po zwolnieniu z internowania do 1988 r. pozostawał w zainteresowaniu Służby Bezpieczeństwa.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej