Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Stasiak Jan

Jan Stasiak

ur. w 1952 roku w m. Giżyn
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 320/2019
Biogram
Pracownik Kombinatu Budowlanego Południe w Łodzi. 5 listopada 1982 r. został internowany   w obozie wojskowym w Chełmnie. Szkolenie wojskowe rezerwistów w powyższej jednostce nie miało nic wspólnego z realizacją zadań związanych z obronnością kraju, a jedynie służyło walce z opozycją  i było dotkliwą represją polityczną wobec powołanych na ćwiczenia. 2 lutego 1983 r. został zwolniony.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN