Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Stasiak Jan
Jan Stasiak
ur. w 1952 roku w m. Giżyn
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 320/2019

Biogram

Pracownik Kombinatu Budowlanego Południe w Łodzi. 5 listopada 1982 r. został internowany   w obozie wojskowym w Chełmnie. Szkolenie wojskowe rezerwistów w powyższej jednostce nie miało nic wspólnego z realizacją zadań związanych z obronnością kraju, a jedynie służyło walce z opozycją  i było dotkliwą represją polityczną wobec powołanych na ćwiczenia. 2 lutego 1983 r. został zwolniony.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN