Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Borkowski Bogdan

Bogdan Borkowski

ur. w 1954 roku w m. Dębica
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 173/2023
Biogram
Pan Bogdan Borkowski pełnił funkcję zastępcy przewodniczącego Międzyzakładowego Komitetu Robotniczego NSZZ „Solidarność” przy Hucie „Katowice” w Dąbrowie Górniczej., przekształconego później na Międzyzakładowy Komitet Założycielski. 
Ze względu na duże zaangażowanie w działalność związkową oraz możliwość negatywnego oddziaływania na pozostałych pracowników zakładu, Pan Bogdan Borkowski został internowany na mocy Decyzji z dnia 13 XII 1981 r. Przebywał w następujących Ośrodkach Odosobnienia: w Jastrzębiu-Zdroju (od 13 XII 1981 r. do 23 III 1982 r.) oraz Uhercach (od 23 III do 3 VII 1982 r.). Pan Bogdan Borkowski został zwolniony na podstawie Decyzji o uchyleniu internowania z dnia  3 VII 1982 r. 
W październiku 1982 r. wyemigrował do Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej wraz z rodziną.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej