Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Skrzypczyński Wiesław

Wiesław Skrzypczyński

ur. w 1954 roku w m. Toruń
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 372/2015
Biogram
Wiesław Skrzypczyński od 1980 r. był aktywnym działaczem NSZZ „Solidarność” w Toruńskich Zakładach Przemysłu Nieorganicznego „Polchem” w Toruniu, członkiem Prezydium Komitetu Założycielskiego i członkiem Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność”. 
Po wprowadzeniu stanu wojennego kontynuował działalność w podziemnych strukturach związkowych.  W dniach 1 i 3 maja 1982 r. był uczestnikiem wydarzeń na ulicach Torunia, w czasie których mieszkańcy w pokojowej manifestacji wyrazili swój sprzeciw wobec wprowadzenia stanu wojennego.  Został internowany w okresie od 12 maja do 17 listopada 1982 r. w Ośrodku Odosobnienia w Strzebielinku.
Po zwolnieniu z internowania nadal prowadził działalność opozycyjną. Zajmował się kolportażem ulotek, prasy podziemnej i innych nielegalnych wydawnictw okolicznościowych oraz zaangażował się w działalność Duszpasterstwa Ludzi Pracy. Był także jednym z sygnatariuszy wniosku o rejestrację Społecznego Stowarzyszenia Obrony Praw Człowieka w Toruniu oraz członkiem Klubu Myśli Politycznej. 
W związku z prowadzoną działalnością inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej