Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Jaskuła-Kowalska Barbara

Barbara Maria Jaskuła-Kowalska

ur. w 1953 roku w m. Bydgoszcz
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 417/2020
Biogram
Barbara Jaskuła-Kowalska w latach 1982-1989 zaangażowała się w działalność opozycyjną na terenie Torunia.
Była członkiem nieformalnej, działającej poza swoim zakładem pracy, "grupy metronowskiej".
Zajmowała się kolportażem bezdebitowych wydawnictw. W swoim mieszkaniu przechowywała bibliotekę książek drugiego obiegu z "Metronu". Brała udział w przekazywaniu składek pieniężnych i paczek żywnościowych dla rodzin osób internowanych i represjonowanych. Zaprojektowała "solidarnościowe" kartki świąteczne na Wielkanoc i Boże Narodzenie 1984 r i współuczestniczyła w drukowaniu Wielkanocnych. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków
  • publikacji:
    • W. Polak, „Czas ludzi niepokornych” Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” i inne ugrupowania niezależne w Toruniu i Regionie Toruńskim (13 XII 1981 – 4 VI 1989), Toruń 2003