Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Churski Andrzej

Andrzej Ireneusz Churski

ur. w 1953 roku w m. Toruń
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 34/2015
Biogram
Andrzej Churski od 1980 r. był członkiem KZ NSZZ „Solidarność” w Toruńskiej Przędzalni Czesankowej „Merinotex” w Toruniu.
Po wprowadzeniu stanu wojennego kontynuował działalność w podziemnych strukturach związkowych. W dniu 1 maja 1982 r. brał udział w nielegalnym zgromadzeniu na Bulwarze Filadelfijskim w Toruniu. Za powyższe został internowany w Ośrodku Odosobnienia w Strzebielinku w okresie od 12 maja do 23  lipca 1982 r.
Z powodu przynależności i działalności w NSZZ „Solidarność” został powołany na ćwiczenia wojskowe rezerwistów w Wojskowym Obozie Specjalnym w Czerwonym Borze (2 Batalionie Inżynieryjnym Wojsk Obrony Wewnętrznej), gdzie przebywał w okresie od 3 listopada  1982 r. do 3 lutego  1983 r. Ćwiczenia te nie miały nic wspólnego z realizacją zadań związanych z obronnością państwa czy podnoszeniem umiejętności żołnierskich, natomiast służyły odizolowaniu przeciwników politycznych ówczesnej władzy, walce z opozycją oraz stanowiły dotkliwą represję polityczną wobec wcielonych na ćwiczenia wojskowe i nie miały oparcia w obowiązującym porządku prawnym.
W latach był 1983 – 1990 był zatrudniony w charakterze redaktora i kierownika zakładu małej poligrafii w Toruńskim Towarzystwie Naukowym, gdzie zajmował się drukowaniem i wydawaniem nielegalnych pism i  wydawnictw na potrzeby Regionalnej Komisji Wykonawczej NSZZ "Solidarność" oraz utrzymywał kontakty z czołowymi działaczami toruńskiej opozycji.
W związku z prowadzoną działalnością opozycyjną był inwigilowany przez Służbę Brzpieczeństwa w latach 1982-1988.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN