Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Rokosz Tomasz

Tomasz Grzegorz Rokosz

ur. w 1956 roku w m. Mielec
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 336/2022
Biogram
Tomasz Rokosz do maja 1982 r. mieszkał w Krakowie. Przed stanem wojennym należał do NSZZ „Solidarność” w swoim zakładzie pracy - Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Krakowie. Następnie pracował w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Tarnobrzegu jako technik-elektroradiolog. Od 1983 r. należał do podziemnych struktur „Solidarności” oraz zajmował się kolportażem wydawnictw podziemnych na terenie Tarnobrzega i Stalowej Woli. W związku z prowadzoną działalnością kolporterską został zatrzymany 13 czerwca 1984 r., a następnie 15 czerwca 1984 r. tymczasowo aresztowany na okres trzech miesięcy. Był przetrzymywany w aresztach śledczych w Sandomierzu oraz w Załężu k. Rzeszowa. 20 lipca 1984 r. do Sądu Rejonowego w Stalowej Woli został przesłany akt oskarżenia przeciwko 6 osobom, w tym Tomaszowi Rokoszowi. Akt oskarżenia zarzucał mu, że od 1983 r. do 12 czerwca 1984 r. przechowywał pisma i ulotki „mogące wyrządzić poważną szkodę interesom PRL”. 26 lipca 1984 r. postanowieniem Sądu Rejonowego w Stalowej Woli postępowanie karne przeciwko niemu zostało na mocy amnestii umorzone, a 28 lipca 1984 r. został zwolniony z aresztu.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • publikacji:
    • Inteligentna forma internowania. Ćwiczenia i powołania do Ludowego Wojska Polskiego jako forma represji po 13 grudnia 1981 r., red. G. Majchrzak, Warszawa 2016