Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Dorota Dejneka

ur. w 1964 roku w m. Wrocław
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 227/2022
Biogram
Pani Dorota Dejneka od 1984 r. prowadziła działalność konspiracyjną, a w latach 1985-1987 aktywnie działała w strukturach „Solidarności Walczącej” (SW), przybierając pseudonim „Danuśka”. Była odpowiedzialna głównie za organizację sieci kolportażu druków i pism podziemnych, m.in. „Solidarności Walczącej”, „Biuletynu Dolnośląskiego”, „Wiadomości Bieżących”. 
W związku z prowadzoną działalnością opozycyjną w 1987 r. została aresztowana oraz przeprowadzono przeszukanie jej mieszkania, w którym znajdował się punkt Agencji Informacyjnej SW. W wyniku rewizji znaleziono ok. 46 tys. egzemplarzy ulotek, broszur i innych druków podziemnych, a także sprzęt radiowy. Kolegium ds. Wykroczeń wymierzyło ww. karę w wysokości 50 tys. zł grzywny oraz przepadek dowodów rzeczowych.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • oświadczeń świadków