Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Rakoczy Bolesław

Bolesław Kazimierz Rakoczy

ur. w 1943 roku w m. Budzyń
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 173/2023
Biogram
Ojciec Bolesław Rakoczy, używający imienia zakonnego Eustachy, w 1962 r. wstąpił do Zakonu Paulinów w Częstochowie. Po studiach filozoficzno – teologicznych w Krakowie na Skałce,13 czerwca 1970 r. na Jasnej Górze w Częstochowie został wyświęcony na kapłana w Zakonie Paulinów. W 1978 r. został Sekretarzem Generalnym Zakonu. W pierwszej połowie lat 70. zaangażował się w pracę duszpasterską w środowiskach kombatanckich. Organizował na Jasnej Górze spotkania kombatantów, celebrował msze św. w ich intencjach. Poświęcił się pracy mającej na celu upamiętnienie i udokumentowanie walk niepodległościowych prowadzonych w latach 1918-20 i 1939-45 oraz historii Wojska Polskiego. Dzięki jego zaangażowaniu powstały izby pamięci poświęcone tym zagadnieniom. 
W 1976 r. gdy władze PRL zamierzały odznaczyć Leonida Breżniewa Krzyżem Wielkim Orderu Wojennego Virtuti Militari, przedwojenni dowódcy wojskowi, w proteście przeciwko tym planom, złożyli na Jasnej Górze Ordery Virtuti Militari, a generałowie Roman Abraham i Mieczysław Boruta-Spiechowicz poprosili prymasa Stefana Wyszyńskiego, by Ojciec Bolesław Rakoczy mógł pełnić posługę kapelana tych środowisk weteranów, które przeciwstawiały się władzom PRL. W odpowiedzi na apel generałów prymas powierzył mu posługę kapelana Kombatantów Polski Walczącej. 
Osoby i środowiska skupione wokół Ojca Bolesława Rakoczego, uczestniczące w spotkaniach i uroczystościach na Jasnej Górze, znane były z antypaństwowych poglądów i krytycznego stosunku do sytuacji społeczno-politycznej w Polsce i w późniejszym okresie zaangażowały się w działalność Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela, Konfederacji Polski Niepodległej i NSZZ „Solidarność”. Na spotkaniach kombatantów na Jasnej Górze przede wszystkim przypominano o wydarzeniach z najnowszej historii Polski, które pomijano w oficjalnej historiografii lub wręcz nie wolno było o nich pisać, m.in. o agresji Rosji Radzieckiej na Polskę w 1939 r. i o zbrodni katyńskiej. Tematy te podejmował w swoich homiliach również Ojciec Bolesław Rakoczy. Jesienią 1981 r. uczestniczył w I Krajowym Zjeździe Delegatów NSZZ „Solidarność” w Gdańsku, na którym przedstawiciele środowisk kombatanckich powołali Związek Solidarności Polskich Kombatantów. Ojciec Bolesław Rakoczy został wybrany honorowym kapelanem ZSPK. Tradycję pielgrzymek i spotkań kombatantów na Jasnej Górze kontynuowano do końca lat 80.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • publikacji:
    • J. Durka, Władze Polski „ludowej” wobec Jasnej Góry w latach 1945-1989, IPN, Warszawa-Katowice 2021
    • Jubileusz 40-lecia posługi kapłańskiej o. prof. Eustachego Rakoczego, [w:] „Kombatant. Biuletyn Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych”, nr 11 (311), listopad 2016
    • E. Rakoczy ZP, I Kongres Związku Solidarności Polskich Kombatantów w 1981 roku (wspomnienia uczestnika po 25 latach), [w:] „Studia Claromontana” nr 24, Warszawa 2006,
    • M. Rutkowska, Apele wolnej Polski, [w:] „Nasz Dziennik” nr 23 (5776) z 28-29.01.2017