Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Cieciorowski Eugeniusz

Eugeniusz Cieciorowski

ur. w 1937 roku w m. Ślądkowice
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 260/2015
Biogram
W październiku 1980 r. objął funkcję wiceprzewodniczącego Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Pabianickich Zakładach Przemysłu Bawełnianego „Pamotex” w Pabianicach; od 1981 r. był członkiem Ogólnopolskiej Sekcji Włókna i Skóry NSZZ „Solidarność”. Od 13 do 17.12.1981 r. ukrywał się przed aresztowaniem. W stanie wojennym organizował manifestacje przed Urzędem Miasta Pabianic i PZPB „Pamotex”, drukował plakaty i ulotki, inicjował akcje malowania haseł na murach, współorganizował konspiracyjną strukturę międzyzakładową i był pomysłodawcą podziemnej organizacji „Wolna Solidarność”. 28.01.1982 r. został zwolniony dyscyplinarnie z „Pamotexu” za przeprowadzenie zbiórki pieniędzy na rzecz internowanych i ich rodzin. Po przywróceniu do pracy w kwietniu 1982 r. współtworzył w Pabianicach dwie podziemne drukarnie, funkcjonujące do 1988 r., gdzie drukowano m.in. „Wolną Solidarność” i „Prząśniczkę”. Od października 1982 r. do stycznia 1983 r. przebywał w areszcie, na podstawie orzeczenia Kolegium ds. Wykroczeń, za przygotowanie i udział w nielegalnej demonstracji. Z uwagi na prowadzoną działalność był wzywany na przesłuchania i nękany rewizjami w miejscu zamieszkania. W latach 1983 – 1989 podlegał inwigilacji ze strony Służby Bezpieczeństwa.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN