Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Adamski Tadeusz

Tadeusz Antoni Adamski

ur. w 1953 roku w m. Węgrów
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 535/2022
Biogram
W 1981 r. pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Komisji Zakładowej Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” w Biurze Projektów Budownictwa Komunalnego w Olsztynie.
Po 13 grudnia 1981 r. kontynuował działalność w ramach grupy wydawniczo-kolporterskiej, tworzącej na terenie Olsztyna bezdebitowe pismo „Rezonans”. Był członkiem składu redakcyjnego, brał udział w zbieraniu informacji, które były tam publikowane, przygotowywał matryce, a także zajmował się organizacją kolportażu. W latach 1982-1984 był rozpracowywany przez Służbę Bezpieczeństwa, a po rozbiciu grupy na przełomie października i listopada 1982 r. był przesłuchiwany, prowadzono z nim również rozmowy ostrzegawcze. 
W 1984 r. przeprowadził się do Warszawy ale nadal utrzymywał stały kontakt z działaczami olsztyńskiego podziemia solidarnościowego. Od połowy lat 80. do 1989 r. pełnił rolę kuriera pomiędzy strukturami opozycyjnymi w Olsztynie i Warszawie, przewoził nielegalne wydawnictwa (m.in. „Przegląd Wiadomości Agencyjnych” i „Rezonans”), a także inne materiały na potrzeby nielegalnej poligrafii. Współorganizował uroczystości patriotyczno-religijne w Olsztynie i Warszawie.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • oświadczeń świadków
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN