Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Świtek Marian

Marian Leszek Świtek

ur. w 1949 roku w m. Gdańsk
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 361/2015
Biogram
Marian Świtek był pracownikiem Zarządu Portu Gdańsk. W sierpniu 1980 r. był jednym z współorganizatorów strajku. Po powstaniu „Solidarności” został wiceprzewodniczącym Komisji Zakładowej, a następnie członkiem Zarządu Regionu oraz delegatem na I Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ Solidarność. Od 13 do 19 grudnia 1981 r. współorganizował strajk w ZPG, redagował ulotki oraz przemawiał do strajkujących pracowników portu. Po zakończeniu strajku ukrywał się posługując się fałszywym dowodem osobistym. M. Świtek wchodził w skład Regionalnej Komisji Koordynacyjnej NSZZ Solidarność Regionu Gdańsk, której celem było przywrócenie Solidarności prawa do statutowej działalności. Marian Świtek tworzył i współredagował pisma nawołujące do tworzenia w zakładach pracy tajnych komisji zakładowych NSZZ Solidarność, a także do pokojowej manifestacji w drugą rocznicę Porozumień Sierpniowych. 11 lutego 1983 r. został zatrzymany i oskarżony o niezaprzestanie działalności w NSZZ Solidarność, zorganizowanie strajku załogi ZPG oraz produkcję i rozpowszechnianie nielegalnych wydawnictw. Skazany na karę trzech lat pozbawienia wolności, karę odbywał w Areszcie Śledczym w Gdańsku i ZK w Braniewie, zwolniony z więzienia na mocy amnestii 6 sierpnia 1984 r. W październiku 1985 r. podczas przeszukania mieszkania M. Świtka funkcjonariusze MO zarekwirowali nielegalne wydawnictwa i ulotki. W maju 1988 r. został ukarany grzywną za podpisanie w grudniu 1987 r. w imieniu tzw. Komisji Zakładowej NSZZ „S” Portu Gdańskiego „Oświadczenia”, które zawisło na tablicy ogłoszeń w morskim porcie handlowym w Gdańsku.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej