Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Stefan Tadeusz Grefling

ur. w 1954 roku w m. Dzierżoniów
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 173/2023
Biogram
Pan Stefan Grefling był jednym z czołowych działaczy NSZZ „Solidarność” w Dzierżoniowie.
W roku 1980 wstąpił do „Solidarności” w Zakładach Radiowych Diora. Po wprowadzeniu stanu wojennego działał w konspiracyjnych strukturach związku, kolportując czasopisma i ulotki podziemne, a także zbierając składki. W swoim domu organizował narady członków NSZZ „Solidarność”. Utrzymywał stały kontakt z wrocławską Solidarnością Walczącą.
W 1986 r. brał udział w odprawianych w kościele Chrystusa Króla w Dzierżoniowie mszach świętych w intencji ludzi pracy, będących wówczas formą aktywności opozycyjnej. W latach 1987-1989 związany był z Duszpasterstwem Ludzi Pracy (DLP) przy parafii Maryi Matki Kościoła w Dzierżoniowie. Uczestniczył w konspiracyjnych spotkaniach i pielgrzymce DLP do Częstochowy we wrześniu 1987 r. Duszpasterstwo to współpracowało z Regionalnym Komitetem Strajkowym, jak też Regionalną Komisją Wykonawczą NSZZ „Solidarność” Dolny Śląsk. W ramach tej współpracy pan Stefan Grefling był zaangażowany w druk i kolportaż pism niezależnych, m.in. „Z Dnia na Dzień” oraz „Biuletynu Dolnośląskiego”.
Od początku do końca swej działalności pozostawał pod ścisłą obserwacją Służby Bezpieczeństwa.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej