Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Wiesław Pastuszka

ur. w 1944 roku w m. Kolonia Wyżnica
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 323/2018
Biogram
Wiesław Pastuszka był pracownikiem Fabryki Łożysk Tocznych w Kraśniku. W sierpniu 1980 r. uczestniczył w strajku w swoim zakładzie pracy. Od dnia 13 września 1980 r. pełnił funkcję przewodniczącego Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność” przy FTŁ. W grudniu 1980 r. został członkiem Prezydium KZ w FŁT oddelegowanym do pracy związkowej. Był pierwszym przewodniczącym Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego Ziemi Kraśnickiej. 
W okresie od 14 do 18 grudnia 1981 r. brał udział w strajku w Fabryce Łożysk Tocznych w Kraśniku jako przewodniczący Komitetu Strajkowego. Dnia 19 grudnia 1981 r. po pacyfikacji strajku został zwolniony z pracy i ukrywał się w Popkowicach niedaleko Kraśnika. Od stycznia 1982 r. przebywał potajemnie w Warszawie zajmując się drukowaniem „Tygodnika Mazowsze”. W grudniu 1982 r. w obawie przed dekonspiracją przeniósł się na Lubelszczyznę, gdzie był współzałożycielem, redaktorem i drukarzem podziemnego „Biuletynu Informacyjnego Ziemi Kraśnickiej” i „Woli Narodu”. Po ujawnieniu się w styczniu 1983 r. został pozbawiony możliwości zatrudnienia. Kilkakrotnie zatrzymywany i przesłuchiwany, zdecydował się na emigrację  do Australii.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:
Biogram w Encyklopedii Solidarności