Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Mielcarek Marian

Marian Paweł Mielcarek

ur. w 1946 roku w m. Grądy
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 61/2024
Biogram
Marian Paweł Mielcarek w latach 1982-1989 był aktywnym działaczem NSZZ „Solidarność” w Stoczni Północnej im. Bohaterów Westerplatte w Gdańsku. 
Po wprowadzeniu stanu wojennego był jednym ze współorganizatorów akcji zbierania składek na pomoc rodzinom zwolnionych, internowanych, aresztowanych i skazanych pracowników stoczni. Uczestniczył w wielu akcjach protestacyjnych organizowanych przez podziemne struktury NSZZ „Solidarność” na terenie swojego zakładu pracy. W sierpniu 1988 r. brał aktywny udział w strajku na terenie Stoczni Północnej zajmując się powielaniem i drukiem ulotek strajkowych. W latach 1982-1989 kolportował  prasę podziemną i wydawnictwa drugiego obiegu. Od stycznia 1984 r. do 1989 r. jako członek Bractwa Oblatów  Św. Brygidy w Gdańsku brał udział w działalności Bractwa. Po ponownej rejestracji NSZZ „Solidarność” w 1989 r. został zastępcą przewodniczącego Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Stoczni Północnej im. Bohaterów Westerplatte w Gdańsku.
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków