Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Wiatr Bronisław
Bronisław Wiatr
ur. w 1928 roku w m. Kobierzyn
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 518/2011

Biogram

Był działaczem podziemnych struktur „Solidarności” skupionych w Tarnowskiej Tymczasowej Komisji Koordynacyjnej.  W dniu 23 lutego 1984 r. został zatrzymany.  Osadzony w Zakładzie Karnym w Rzeszowie-Załężu pod zarzutem udziału w nielegalnym związku, którego fakt istnienia miał pozostać w tajemnicy przez władzami. W związku z pogarszającym się stanem zdrowia został w dniu 20 kwietnia 1984 r. zwolniony z aresztu, a postępowanie karne zostało umorzone na mocy amnestii w dniu 25 sierpnia 1984 r. Był inwigilowany przez SB do grudnia 1989 r.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN