Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Wiatr Bronisław

Bronisław Wiatr

ur. w 1928 roku w m. Kobierzyn
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 518/2011
Biogram
Był działaczem podziemnych struktur „Solidarności” skupionych w Tarnowskiej Tymczasowej Komisji Koordynacyjnej.  W dniu 23 lutego 1984 r. został zatrzymany.  Osadzony w Zakładzie Karnym w Rzeszowie-Załężu pod zarzutem udziału w nielegalnym związku, którego fakt istnienia miał pozostać w tajemnicy przez władzami. W związku z pogarszającym się stanem zdrowia został w dniu 20 kwietnia 1984 r. zwolniony z aresztu, a postępowanie karne zostało umorzone na mocy amnestii w dniu 25 sierpnia 1984 r. Był inwigilowany przez SB do grudnia 1989 r.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN