Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Katarzyna Joanna Kałamajska-Liszcz

ur. w 1954 roku w m. Toruń
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 28/2016
Biogram
Katarzyna Kałamajska-Liszcz będąc studentką Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu zaangażowała się w działalność opozycyjną. Od 1981 r. była jedną z osób prowadzących Bibliotekę Społeczną w Toruniu, która stanowiła zaplecze naukowe dla toruńskiego Towarzystwa Kursów Naukowych oraz Studenckiego Komitetu Solidarności.
Zajmowała się również kolportażem nielegalnych wydawnictw wśród studentów UMK oraz wchodziła w skład zespołu podziemnego wydawnictwa "Kwadrat” w Toruniu.
Z powodu prowadzonej działalności opozycyjnej była inwigilowana przez Służbę Bezpieczeństwa w latach 1979-1983 r. oraz zastrzeżono jej możliwość wyjazdów zagranicznych w latach 1980-1982.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • publikacji:
    • Wojciech Polak, „Czas ludzi niepokornych, Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” i inne ugrupowania niezależne w Toruniu i Regionie Toruńskim (13.12.1981 – 04.06.1989)”, Toruń 2003