Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Kuś Stanisław

Stanisław Marian Kuś

ur. w 1940 roku w m. Iwieniec
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 296/2016
Biogram
Pracownik Krakowskiego Biura Projektów Dróg i Mostów „Transprojekt”. Od jesieni 1980 r. członek NSZZ „Solidarność”. Pracownik Zarządu Regionu Małopolska związku. Związany z Konfederacją Polski Niepodległej. Czynny w krakowskim Komitecie Obrony Więzionych za Przekonania.  
Po wprowadzeniu stanu wojennego, w dniu 13 grudnia 1981 r. internowany. Osadzony w ośrodkach odosobnienia w Rzeszowie – Załężu i Kielcach – Piaskach. Zwolniony w dniu 24 lipca 1982 r. W związku z zaangażowaniem w działalność KPN, w dniu 28 października 1982 r. ponownie internowany. Osadzony w Ośrodku Odosobnienia w Kielcach – Piaskach. Zwolniony w dniu 7 grudnia 1982 r. 
Po uwolnieniu zaangażowany w działalność opozycyjną. Organizator i uczestnik manifestacji oraz niezależnych uroczystości rocznicowych. Członek redakcji drugoobiegowego pisma „Zomorządność”. Sygnatariusz deklaracji Inicjatywy Obywatelskiej w Obronie Praw Człowieka „Przeciw Przemocy” w Krakowie z dnia 7 listopada 1984 r.
W związku z zaangażowaniem w organizację demonstracji w Nowej Hucie w dniu 1 maja 1986 r. zatrzymany i tymczasowo aresztowany. Zwolniony w dniu 31 lipca 1986 r. po umorzeniu postępowania karnego na podstawie przepisów amnestyjnych.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN