Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Tadeusz Żurek

ur. w 1952 roku w m. Radom
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 282/2017
Biogram
Pan Tadeusz Żurek wziął czynny udział w strajku mającym miejsce w Radomiu w dniu 25.06.1976 r. Bezpośrednią przyczyną protestu była zapowiedziana dzień wcześniej w Sejmie PRL przez premiera Piotra Jaroszewicza drastyczna podwyżka cen artykułów żywnościowych. Wówczas w  Radomiu, Ursusie i Płocku doszło do pochodów i demonstracji, zakończonych starciami z Milicją Obywatelską. Wśród demonstrujących znalazł się również Pan Tadeusz Żurek, który w tym czasie zatrudniony był w Zakładach Naprawczych Taboru Kolejowego w Radomiu. W związku z jego udziałem w proteście został w dniu 30.06.1976 r. zwolniony z pracy i długotrwale pozostawał bez zatrudnienia. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej