Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Werpachowska Janina
Janina Werpachowska
ur. w 1955 roku w m. Białystok
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 203/2019

Biogram

Janina Werpachowska od września 1980 r. była aktywnym członkiem NSZZ „Solidarność” . Po wprowadzeniu stanu wojennego nie zaprzestała działalności związkowej. Zajmowała się kolportażem prasy podziemnej. 2 lipca 1983 r. funkcjonariusze Wydziału Śledczego WUSW w Białymstoku przeprowadzili w jej mieszkaniu rewizję, w trakcie której znaleziono wydawnictwa podziemne, materiały drukarskie oraz dokumenty i przedmioty należące do poszukiwanego przez Prokuraturę Rejonową w Białymstoku listem gończym Leszka Kraśnickiego - działacza Niezależnej Oficyny Wydawniczej. Janina Werpachowska została zatrzymana, a od 4 do 21 lipca 1983 r. Prokuratura Rejonowa w Białymstoku zastosowała wobec niej areszt tymczasowy. Postępowanie zostało umorzone na mocy amnestii. W marcu 1984 r. w mieszkaniu Janiny Werpachowskiej ponownie przeprowadzono rewizję, w wyniku której znaleziono prasę podziemną. Janina Werpachowska została zatrzymana na 48 godzin. Była członkiem zespołu redagującego pismo opozycyjne „Bez Debitu. Kwartalnik Nieregularny” , które ukazywało się w okresie od lutego 1987 r. do października 1988 r.    

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

publikacji:

2. M. Kietliński, Ćwierć wieku podlaskiej Solidarności. NSZZ „Solidarność” Region Białystok 1980 - 2005, Białystok 2005
3. K. Sychowicz, NSZZ „Solidarność” Region Białystok, w: NSZZ Solidarność 1980-1989. Polska środkowo – wschodnia, pod red. Ł. Kamińskiego i G. Waligóry, t. 5, Warszawa 2010

Dodatkowe informacje:

Biogram w Encyklopedii Solidarności