Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Kurnatowski Roman

Roman Witold Kurnatowski

ur. w 1953 roku w m. Kłobuck
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 193/2012
Biogram
W 1973 r. współorganizował strajk w Stoczni „Ustka” w Ustce. Od 1980 r. był członkiem Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność” przy swoim zakładzie pracy. Reprezentował Region w Krajowej Komisji Porozumiewawczej NSZZ „Solidarność”. Kolportował niezależne wydawnictwa związkowe. Był przesłuchiwany w związku z prowadzonym śledztwem dotyczącym udziału w audycji Radia „Wolna Europa”. Należał do Ogólnopolskiego Komitetu Oporu (OKO). W dniu 10 listopada 1982 r. został powołany, obok 300 innych działaczy „Solidarności”, do służby w Wojskowym Obozie Specjalnym w Chełmnie n/Wisłą (poligon pontonowy JW 1636), w którym przebywał do 2 lutego 1983 r. Ćwiczenia te służyły odizolowaniu przeciwników politycznych ówczesnej władzy i były formą represji politycznej.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN