Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Urban Mariusz

Mariusz Andrzej Urban

ur. w 1973 roku w m. Gdańsk
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 564/2015
Biogram
Jako uczeń Technikum Budowy Okrętów „Conradinum” w Gdańsku, od 1988 r. był aktywnym działaczem Federacji Młodzieży Walczącej. W latach 1988–1989 zaangażowany był głównie w drukowanie i kolportaż szkolnego pisma „Conradinum”, sygnowanego przez FMW. Pierwsze trzy numery pisma zostały wydrukowane w ścisłej konspiracji w jego pokoju i piwnicy. W piśmie publikowane były artykuły dotyczące niezależnej działalności uczniów szkoły, zamieszczano również dokumenty programowe FMW i informacje o działalności tej organizacji w regionie, a także polemizowano z decyzjami dyrekcji i protestowano przeciw represjom. Ponadto uczestniczył w organizowanych przez FMW cotygodniowych manifestacjach pod kościołem św. Brygidy w Gdańsku oraz manifestacjach organizowanych przez FMW w innych miastach. Brał również udział przy kolportowaniu ulotek, malowaniu haseł na murach budynków oraz wielu akcjach protestacyjnych na terenie szkoły.
Biogram opracowano na podstawie: