Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Grześkowiak Alicja

Alicja Grześkowiak

ur. w 1941 roku w m. Świrz
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 547/2016
Biogram
Alicja Grześkowiak była pracownikiem naukowym na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Od 1980 r. należała do NSZZ „Solidarność”. W latach 1981-1982 zaangażowała się w ochronę prawną studentów i pracowników represjonowanych za prowadzenie działalności antykomunistycznej.
Była współzałożycielką i członkiem Obywatelskiego Ruchu na Rzecz Obrony Praw Człowieka. Udzielała pomocy prawnej działaczom Samorządu Pracowniczego Zakładów Włókien Chemicznych „Elana” w Toruniu. Należała do Rady Programowej Chrześcijańskiego Uniwersytetu Robotniczego, powstałego w 1985 r. przy Kościele Matki Boskiej Zwycięskiej w Toruniu oraz animatorem Duszpasterstwa Prawników. Prowadziła wykłady we Wszechnicy Związkowej toruńskiej „Solidarności”. Ściśle współpracowała z Niezależnym Zrzeszeniem Studentów UMK w Toruniu służąc im radą i pomocą z zakresu prawa.
Dnia 4 czerwca 1989 r. została wybrana do Senatu z ramienia Komitetu Obywatelskiego NSZZ „Solidarność” w Toruniu. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • publikacji:
    • W. Polak „Czas ludzi niepokornych” Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” i inne ugrupowania niezależne w Toruniu i Regionie Toruńskim (13 XII 1981 – 4 VI 1989), Toruń 2003
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN