Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Krzysztof Aleksander Bondaryk

ur. w 1959 roku w m. Białystok
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 144/2012
Biogram
Był członkiem Komisji Uczelnianej Niezależnego Zrzeszenia Studentów w Filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku. Reprezentował środowisko akademickie związane z Konfederacją Polski Niepodległej i utrzymywał kontakty z działaczami Regionalnego Komitetu Obrony Więzionych za Przekonania w Białymstoku. W pierwszych dniach stanu wojennego wziął udział w akcji zabezpieczania materiałów poligraficznych będących własnością NZS, a następnie zajął się tworzeniem podziemnych struktur zawieszonej organizacji studenckiej oraz nawiązał kontakty z podziemnymi strukturami Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”. Drukował ulotki i wydawnictwa „drugiego obiegu” (m.in. Biuletyn Informacyjny NSZZ „Solidarność” Regionu Białystok) oraz zajmował się ich kolportażem na terenie województwa białostockiego. W dniu 28 kwietnia 1982 r. został zatrzymany i osadzony w Areszcie Śledczym w Białymstoku, a następnie oskarżony w tzw. „Procesie 21” o popełnienie przestępstwa z art. 46 ust. 1 w zw. art. 48 ust.2 i 3 dekretu o stanie wojennym. W związku ze złym stanem zdrowia postępowanie w jego sprawie zawieszono. W dniu 8 listopada 1982 r. został zwolniony z aresztu. Ostatecznie na mocy ustawy o amnestii z dnia 21 lipca 1983 r. sprawę umorzono.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN