Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Krzysztof Jan Żabiński

ur. w 1953 roku w m. Toruń
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 34/2015
Biogram
Krzysztof Żabiński od 1980 r. był działaczem NSZZ „Solidarność”, członkiem Komisji Zakładowej w Toruńskiej Przędzalni Czesankowej „Merinotex” w Toruniu, inicjatorem akcji protestacyjnych i kolporterem nielegalnych wydawnictw.
W 1981 r. został członkiem Komitetu Założycielskiego Klubu Rzeczpospolitej Samorządnej „Wolność-Sprawiedliwość-Niepodległość” oraz przewodniczącym Komitetu Więzionych za Przekonania Polityczne w miejscu  pracy. 
W związku z prowadzoną działalnością został internowany w okresie od 31 marca do 10 grudnia 1982 r. w Ośrodku Odosobnienia w Strzebielinku. Po zwolnieniu z internowania kontynuował działalność w podziemnych strukturach związkowych.
W 1985 r. pełnił funkcję przewodniczącego Regionalnej Komisji Wykonawczej NSZZ „Solidarność” w Toruniu, był współautorem form i zasad programowanych jej działań, nadzorującym i  koordynującym  funkcjonowanie kanału prasowego i poligrafii oraz konspiracyjne zabezpieczenie ww. działalności. W 1987 r. był współorganizatorem utworzenia Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność” Pracowników Toruńskiej Przędzalni Czesankowej „Merinotex” i przewodniczącym Rady Pracowniczej działającym na rzecz Regionalnej Komisji Koordynacyjnej NSZZ „Solidarność” w Toruniu. W 1988 r. brał udział w przygotowywaniu akcji strajkowej w toruńskich zakładach pracy, za co został zatrzymany na 48 godzin. W 1989 r. został członkiem Tymczasowej Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w TPCz „Merinotex” oraz członkiem Komitetu Obywatelskiego NSZZ „Solidarność”.
Z powodu prowadzonej działalności opozycyjnej był wielokrotnie zatrzymywany i przesłuchiwany oraz do 1989 r. inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN