Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Polkowski Jan

Jan Stanisław Polkowski

ur. w 1946 roku w m. Marianka
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 300/2012
Biogram
Prowadził aktywną działalność w strukturach NSZZ „Solidarność”. Od lutego 1981 r. pełnił funkcję przewodniczącego Prezydium Międzyzakładowej Komisji Koordynacyjnej Związku w Terespolu. W czerwcu 1981 r. został wybrany na  członka Prezydium MKK NSZZ „S” w Białej Podlaskiej. Był delegatem województwa bialskopodlaskiego na I Krajowym Zjeździe NSZZ „Solidarność”. 
W latach 1982-1989 na terenie Terespola kolportował ulotki, niezależną prasę, m.in. „Tygodnik Mazowsze”, „Gazetę Podlaską”, oraz publikacje wydawnictw NOWa i KOS. We wrześniu 1982 r. wszedł w skład Komitetu „Pomocy Prymasowskiej” w Białej Podlaskiej, którego celem było m.in. wspieranie internowanych oraz zwolnionych z pracy. 
Do 1987 r. był rozpracowywany przez Służbę Bezpieczeństwa.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN