Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Izabella Lipniewicz

ur. w 1953 roku w m. Gdańsk
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 64/2016
Biogram
Izabella Lipniewicz została zatrzymana i aresztowana dnia 17 grudnia 1981 r. za to, iż jako członek NSZZ „Solidarność” rozpowszechniała w Gdańsku ulotki zawierające „nieprawdziwe informacje na temat aktualnej sytuacji w kraju i na Wybrzeżu”. Sąd Marynarki Wojennej w Gdyni w trybie doraźnym skazał ją  na karę 3 lat pozbawienia wolności. 
W wyniku wniesienia rewizji nadzwyczajnej i ponownego rozpatrzenia sprawy przez Sąd Marynarki Wojennej w Gdyni w dniu 28 stycznia 1983 r. Pani Izabella Lipniewicz została uniewinniona. W Areszcie Śledczym w Gdańsku, w Zakładzie Karnym Bydgoszczy-Fordonie oraz Zakładzie Karnym w Krzywańcu przebywała od 17 grudnia 1981 roku do 29 stycznia 1983 roku. 20 stycznia 1983 r. została uniewinniona po rewizji nadzwyczajnej przez Sąd Najwyższy Izba Wojskowa w Warszawie. 
W okresie 1983-1988 była łączniczka Ewy Kubasiewicz, m.in. w kontaktach z działającym w ukryciu Andrzejem Kołodziejem z Solidarności Walczącej; współpracowała z Andrzejem i Joanną Gwiazdami przy druku pisma „Poza Układem”.      
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej