Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Marek Leszek Radkowski

ur. w 1960 roku w m. Seroczyn
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 106/2017
Biogram
Był działaczem niepodległościowym związanym z siedleckim środowiskiem opozycyjnym. W latach 1984-1989 na terenie zakładu pracy – Odlewni Staliwa „Stalchemak” w Siedlcach wspierał działalność związkową Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” oraz brał udział w akcjach protestacyjnych. Ponadto w tym samym okresie na terenie Siedlec brał udział w antykomunistycznych manifestacjach oraz kolportażu ulotek, prasy podziemnej i dystrybucji „cegiełek” na przeznaczonych na działalność podziemnych struktur NSZZ „Solidarność”.
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków