Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Donimirski Jerzy

Jerzy Maria Donimirski

ur. w 1960 roku w m. Kraków
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 304/2014
Biogram
Student architektury Politechniki Krakowskiej
Po wprowadzeniu stanu wojennego, organizator wmurowania w dniu 25 sierpnia 1982 r. w płytę Rynku Głównego w Krakowie tablicy upamiętniającej zawarcie porozumień sierpniowych. 
W dniu 28 sierpnia 1982 r. zatrzymany, a następnie internowany. Osadzony w ośrodkach odosobnienia w Rzeszowie – Załężu oraz Uhercach. Zwolniony w dniu 16 listopada 1982 r. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN