Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Bernard Tyszka

ur. w 1954 roku w m. Ostrów Mazowiecka
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 227/2022
Biogram
Bernard Tyszka był członkiem NSZZ „Solidarność” w Ostrowii Mazowieckiej. Po wprowadzeniu stanu wojennego nie zaprzestał działalności związkowej, wobec powyższego pozostawał                   w zainteresowaniu służby bezpieczeństwa. Służba bezpieczeństwa w dniu 17 maja 1982 r. dokonała przeszukania mieszkania Pana Bernarda Tyszki i zarekwirowała nielegalne wydawnictwa szkalujące ustrój PRL. Pan Bernard Tyszka został zatrzymany 20 maja 1982 r., następnie internowany w Ośrodku Odosobnienia w Kwidzynie, gdzie przebywał od dnia 21 maja 1982 r. do dnia 24 lipca 1982 r.
Biogram opracowano na podstawie:
 • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej