Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Bogaczyk Włodzimierz

Włodzimierz Bogaczyk

ur. w 1966 roku w m. Poznań
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 543/2012
Biogram
Został zatrzymany, podczas próby ucieczki, 28 kwietnia 1985 r. przez funkcjonariuszy Zmotoryzowanych Odwodów Milicji Obywatelskiej w Poznaniu. W trakcie przeszukania odnaleziono przy nim wydawnictwa bezdebitowe, m.in. pisma: „Obserwator Wielkopolski”, „Toruński Informator Solidarności”, „Hipolit”, a także i inną bibułę zawierającą treści i sformułowania „podważające zaufanie do władz państwowych PRL”. W związku z powyższym postanowieniem Prokuratury Wojewódzkiej w Poznaniu z 30 kwietnia 1985 r. został aresztowany i osadzony w Areszcie Śledczym w Poznaniu. Sąd Rejonowy w Poznaniu 31 października 1985 r. skazał go na karę 10 miesięcy pozbawienia wolności. Równocześnie postanowieniem z tego samego dnia Sąd zwolnił go z aresztu tymczasowego. Decyzją z 15 sierpnia 1986 r. Sąd Rejonowy w Poznaniu, na mocy przepisów ustawy o amnestii darował mu resztę zasądzonej kary. W kolejnych latach był rozpracowywany przez Służbę Bezpieczeństwa.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN