Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Drozdowski Sławomir

Sławomir Romuald Drozdowski

ur. w 1949 roku w m. Giżycko
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 321/2019
Biogram
W latach 1982-1989 był członkiem podziemnych struktur NSZZ „Solidarność” w Ostrołęckich Zakładach Celulozowo-Papierniczych w Ostrołęce. W ramach tej działalności zbierał składki na cele związkowe, był zaangażowany w kolportaż wydawnictw bezdebitowych w zakładzie i ich przywóz z Warszawy, organizował materiały potrzebne w podziemnej poligrafii, utrzymywał kontakty z konspiracyjnymi strukturami działającymi, m.in. w Elektrowni, Służbie Zdrowia i Oświacie. W kwietniu 1989 r. współtworzył Komisję Zakładową w OZCP. Przed wyborami parlamentarnymi z 4 czerwca 1989 r. zaangażował się w kampanię na rzecz kandydatów Komitetu Obywatelskiego „Solidarność”. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • oświadczeń świadków