Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Grzegorzewska Ewa

Ewa Maria Grzegorzewska

ur. w 1950 roku w m. Poznań
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 228/2022
Biogram
W latach 1977-1984 była zatrudniona na stanowisku asystenta projektanta w Przedsiębiorstwie Państwowym Pracowni Konserwacji Zabytków Oddział we Wrocławiu (PP PKZ). 
Od lutego 1983 r. do kwietnia 1984 r. zajmowała się dostarczaniem innym osobom materiałów poligraficznych, przeznaczonych do druku wydawnictw sygnowanych przez „Solidarność Walczącą”.
Od czerwca 1983 r. do kwietnia 1984 r. prowadziła działalność w nielegalnym związku „Solidarność Walcząca” w ramach którego kolportowała wydawnictwa bezdebitowe. Ponadto udostępniała swoje mieszkanie m.in. Kornelowi Morawieckiemu na spotkania z osobami prowadzącymi działalność konspiracyjną. 
Podczas przeszukania mieszkania pani Ewy Grzegorzewskiej w kwietniu 1984 r. zostały zakwestionowane znaczne ilości różnego rodzaju prasy podziemnej m.in.: Biuletyn Informacyjny „BIS” miesięcznik „Prawda” wydawany przez PKS Dolny Śląsk oraz broszury, książki i kalendarze. 
W związku z prowadzoną działalnością niepodległościową pani Ewa Grzegorzewska 17 kwietnia 1984 r. została aresztowana i osadzona w Zakładzie Karnym we Wrocławiu. W dniu 25 lipca 1984 r. została zwolniona z aresztu na mocy ustawy o amnestii.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej