Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Józef Jerzy Filipek

ur. w 1948 roku w m. Kraków
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 542/2015
Biogram
Pan Józef Filipek wstąpił do NSZZ „Solidarność” w dniu 15 VIII 1980 r. Brał udział w strajku w KWK „Wujek” w dniach 15-16 XII 1981 r. 
Był członkiem Komitetu Więzionych za Przekonania, jak również jednym z inicjatorów utworzenia Konfederacji Polski Niepodległej na terenie Domów Górnika przy KWK „Wujek”. 29 III 1982 r. w trakcie wstępnego spotkania grupy KPN Józef Filipek został zatrzymany i internowany. Podczas przeszukania w mieszkaniu znaleziono ulotki KPN i „Solidarności”. Józef Filipek był internowany do dnia 23 VII 1982 r. w ośrodkach odosobnienia w Kokotku oraz Zabrzu - Zaborzu, ponieważ po wprowadzeniu stanu wojennego nie zaprzestał działalności związkowej i kolportował ulotki. 
Po zwolnieniu z internowania funkcjonariusze Służby Bezpieczeństwa przeprowadzali z nim rozmowy, a 1 III 1983 r. został zwolniony z pracy w KWK Wujek.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej