Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Konieczny Zdzisław

Zdzisław Konieczny

ur. w 1961 roku w m. Skarżysko-Kamienna
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 488/2019
Biogram
Był działaczem NSZZ „Solidarność” Stoczni Remontowej „Nauta” w Gdyni. Po wprowadzeniu stanu wojennego kontynuował działalność związkową w ramach zawieszonego związku NSZZ „Solidarność”, rozpowszechniając nielegalne materiały związkowe  w miejscu pracy. W dniu 13.02.1982 r. został zatrzymany na dworcu PKP w Gdyni przez patrol Oddziału Wojskowej Służby Wewnętrznej w Gdyni - Oksywiu, a 16.02.1982 r. tymczasowo aresztowany i osadzony w Areszcie Śledczym w Gdańsku. 
Został oskarżony o popełnienie przestępstwa z art. 48 ust. 2 i 3 w zw. z art. 46 ust. 1 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym. Wyrokiem Sądu Marynarki Wojennej w Gdyni skazany na karę 3 lat pozbawienia wolności oraz 2 lat pozbawienia praw publicznych. Na mocy wyroku z dnia 03.04.1982 r. został uniewinniony. Sąd Najwyższy – Izba Wojskowa w Warszawie w dniu 06.12.1982 r. oddalił rewizję nadzwyczajną na niekorzyść m.in. Zdzisława Koniecznego, a kosztami obciążył Skarb Państwa. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej