Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Czernik Eugeniusz

Eugeniusz Jan Czernik

ur. w 1953 roku w m. Szczecin
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 350/2020
Biogram
Pan Eugeniusz Jan Czernik prowadził działalność opozycyjną w różnych okresach lat .70 i .80.
W czasie wydarzeń grudnia 1970 roku został zatrzymany w związku z podejrzeniami o udział w zajściach i później, po przeprowadzeniu rozmowy profilaktycznej, został zwolniony.
Po 13.12.1981 nie zaprzestał działalności opozycyjnej. W związku z tym został powołany do odbycia trzymiesięcznej służby wojskowej. Skoszarowano go w Jednostce Wojskowej 1636 w Chełmie Pomorskim, gdzie przebywał od dnia 5 listopada 1982 do 3 lutego 1983 roku.
Ten rodzaj represji stanowił ,,inteligentną formę internowania’’. Władze komunistyczne na początku listopada 1982 roku rozpoczęły wysyłanie opozycjonistów do wojska w obawie, że mogą oni wziąć udział w zapowiadanym na 10 listopada proteście przeciwko delegalizacji NSZZ ,,Solidarność’’. 
Eugeniusz Czernik trafił jako rezerwista na trzymiesięczne ,,przeszkolenie’’, podczas którego, pomimo mrozu, spał w namiocie, był zmuszany do ciężkiej i bezsensownej pracy oraz był poddawany przymusowej indoktrynacji politycznej ze strony aparatu polityczno-wychowawczego (L)WP.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej