Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Kuczyński Mariusz

Mariusz Bogumił Kuczyński

ur. w 1957 roku w m. Legionowo
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 28/2020
Biogram
W latach 1981-1989 był aktywnym działaczem NSZZ „Solidarność”. W swoim zakładzie stolarskim zorganizował druk i kolportaż niepodległościowych wydawnictw oraz zatrudniał działaczy związkowych pozbawionych pracy z powodów politycznych. Brał również udział w akcjach ulotkowych przeprowadzanych na terenie Legionowa oraz uczestniczył w uroczystościach religijno-patriotycznych.
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków
  • publikacji:
    • Oni robili Solidarność, To i Owo, Legionowo 18-24.08.2005
    • Solidarność Zwykłych Ludzi, Legionowianka, Legionowo Sierpień 2005