Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Kuczyński Mariusz
Mariusz Bogumił Kuczyński
ur. w 1957 roku w m. Legionowo
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 28/2020

Biogram

W latach 1981-1989 był aktywnym działaczem NSZZ „Solidarność”. W swoim zakładzie stolarskim zorganizował druk i kolportaż niepodległościowych wydawnictw oraz zatrudniał działaczy związkowych pozbawionych pracy z powodów politycznych. Brał również udział w akcjach ulotkowych przeprowadzanych na terenie Legionowa oraz uczestniczył w uroczystościach religijno-patriotycznych.

Biogram opracowano na podstawie:

oświadczeń świadków

publikacji:

Oni robili Solidarność, To i Owo, Legionowo 18-24.08.2005
Solidarność Zwykłych Ludzi, Legionowianka, Legionowo Sierpień 2005