Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Michał Przemysław Kacprzak

ur. w 1967 roku w m. Kutno
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 513/2013
Biogram
Działalność opozycyjną rozpoczął na przełomie maja/czerwca 1982 r. będąc jednym z inicjatorów powstania Stowarzyszenia Młodzieży Antykomunistycznej „SMAK”, w ramach którego prowadził kolportaż prasy podziemnej, rozpowszechniał ulotki i broszury antysocjalistyczne oraz organizował akcje malowania haseł antykomunistycznych. „SMAK” funkcjonowało na terenie Kutna do 1985 r., a następnie weszło w skład utworzonej na terenie woj. płockiego Federacji Młodzieży Walczącej. Został członkiem FMW Region Kutno-Płock, która była jedną z najlepiej zorganizowanych organizacji podziemnych działających  na terenie woj. płockiego (prowadziła działalność do 13 grudnia 1989 r.). W marcu 1987 r. po podporządkowaniu się FMW z Kutna Regionalnej Komisji Wykonawczej NSZZ „Solidarność” Ziemi Kutnowskiej i połączeniu z innymi młodzieżowymi grupami, wszedł w skład Grup Specjalnych RKW. W latach 1988-1989 był członkiem tajnego Zarządu Niezależnego Zrzeszenia Studentów na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, gdzie zajmował się m.in. kolportażem wydawnictw drugiego obiegu oraz współorganizował w 1989 r. strajk studentów UMK.
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków