Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Magdalena Żurko

ur. w 1960 roku w m. Wrocław
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 509/2016
Biogram
Magdalena Żurko w 1980 r. była założycielką Niezależnego Zrzeszenia Studentów w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego. W 1981 r. brała aktywny udział w strajkach organizowanych przez NZS na Uniwersytecie Wrocławskim.
W 1982 r. była łączniczką i kurierką NSZZ „Solidarność” i Solidarności Walczącej na Dolnym Śląsku. W tym okresie w swoim domu we Wrocławiu prowadziła punkt kontaktowy na potrzeby kolportażu wydawnictw podziemnych, m.in. „Replika”, oraz kontaktów między przedstawicielami wydawnictw niezależnych. W latach 1984–1986 Organizowała również konspiracyjne spotkania twórców wrocławskich, m.in. dr. L. Herbsta i prof. W. Wrzesińskiego.
Jako uczestniczka Ruchu „Wolność i Pokój” brała udział w demonstracjach, m. in. przeciw blokadzie informacyjnej, dotyczącej katastrofy elektrowni jądrowej w Czarnobylu. Organizowała i uczestniczyła w protestach przeciw uwięzieniu Sławomira Dutkiewicza.
W 1988 r. kolportowała druki pt. „Uwolnić więźniów sumienia”, sygnowane przez Ruch „Wolność i Pokój”, za co została ukarana grzywną. W maju 1988 r. zorganizowała w swoim mieszkaniu głodówkę w obronie uwięzionych uczestników Ruchu „Wolność i Pokój” i działaczy Solidarności Polsko-Czechosłowackiej.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej