Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krawczyk Jadwiga

Jadwiga Krawczyk

ur. w 1942 roku w m. Wilno
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 207/2017
Biogram
Pani Jadwiga Krawczyk od 1980 r. należała do NSZZ „Solidarność”, w którym pełniła funkcję sekretarza Komisji Zakładowej przy Zarządzie WSS „Społem”. 16 grudnia 1981 r. została zatrzymana za udział w strajku w Stoczni Gdańskiej i osadzona w areszcie KMMO w Starogardzie Gdańskim.  18 grudnia 1981 r. Kolegium ds. Wykroczeń w Starogardzie Gdańskim wymierzyło Pani Jadwidze Krawczyk karę 3 miesięcy pozbawienia wolności. Pani Jadwiga Krawczyk zakończyła odbywanie kary 17 lutego 1982 r., jednakże nie zaprzestała działalności o charakterze opozycyjnym, angażując się w druk i kolportaż ulotek na terenie Gdańska. Z tego powodu 15 maja 1982 r. została aresztowana pod zarzutem przechowywania i kolportażu materiałów bezdebitowych. 25 maja 1982 r. została osadzona w Areszcie Śledczym w Koszalinie. Proces w jej sprawie toczył się przed Sądem Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy, który wyrokiem z 20 lipca 1982 r. uniewinnił ją od zarzucanych czynów. 21 lipca 1982 r. Pani Jadwiga Krawczyk opuściła Areszt Śledczy w Koszalinie. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej