Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Janiszewski Aleksander
Aleksander Tadeusz Janiszewski
ur. w 1935 roku w m. Lwów
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 701/2011

Biogram

Był przewodniczącym Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Centralnym Biurze Projektowo-Badawczym Budownictwa Kolejowego „Kolprojekt” w Warszawie. 16 grudnia 1981 r. został internowany. Początkowo osadzony był w Areszcie Śledczym w Warszawie-Białołęka, a od 12 lutego 1982 r. przebywał w Ośrodku Odosobnienia w Jaworzu. Został zwolniony z odosobnienia 29 kwietnia 1982 r. 

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN