Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Roman Frąszczak
ur. w 1948 roku w m. Witowy
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 319/2019

Biogram

Roman Frąszczak w 1980 r. zaangażował się w tworzenie struktur NSZZ „Solidarność” w Zakładach Urządzeń Okrętowych „Famor” w Bydgoszczy, gdzie następnie pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Zakładowej. 
Po wprowadzeniu stanu wojennego kontynuował działalność w podziemnych strukturach związkowych.
Wszedł w skład Komitetu Organizacyjnego NSZZ „Solidarność” na terenie „Famoru”. Brał udział w konspiracyjnych spotkaniach, kolportował nielegalne ulotki i wydawnictwa oraz podjął działalność w Międzyzakładowej Komisji Struktur Podziemnych „Solidarności”, tzw. Międzyzakładówce, której członkowie zajmowali się m.in. pomocą finansową dla osób represjonowanych i ich rodzin, a także akcjami plakatowymi i udziałem w manifestacjach o charakterze politycznym i patriotycznym. 
Od września 1988 r. należał do Rady Organizacyjnej Regionu Bydgoskiego NSZZ „Solidarność”, mającej na celu zalegalizowanie struktur związku. Wszedł w skład władz Rady oraz został członkiem redakcji jej organu prasowego „Wiadomości Wolnych Związków”. 
W styczniu 1989 r. wstąpił do bydgoskiego Komitetu Obywatelskiego oraz został wybrany do Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność”.  

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

publikacji:

K. Osiński „Zarys dziejów NSZZ „Solidarność” Regionu Bydgoskiego 1980-1990”, Gdańsk 2010.

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN